Mieszkańcy, Ich Kultura i Tradycja

 

Ci, którzy będą przebywać w gminie w okresach przedświątecznych zimą i wiosną, czy odpoczywać latem, z łatwością dostrzegą niezwykłą aktywność kulturalną mieszkających tu ludzi.

 

Kobiety zrzeszone w dwunastu Kołach Gospodyń Wiejskich prezentują rodzimą kuchnię na pokazach i dożynkach.

 

Działalność amatorska (7 zespołów śpiewaczych, 1 pieśni i tańca), owocuje koncertami pieśni ludowych, kolęd itp.

 

Duże połacie lasów sprzyjają łowiectwu. Koła łowieckie w sposób przewidziany i planowy regulują stan ilościowy zwierzyny leśnej. Na zamknięcie sezonu myśliwi organizują wystawy trofeów.

 

Artyści-amatorzy organizują plenery malarskie, a powstałe obrazy prezentują jesienią podczas autorskich wernisaży. Często zapraszają najmłodszych mieszkańców Gminy do wspólnych warsztatów.

 

Dzieci i młodzież wykonują palmy wielkanocne i wystawiają widowiska jasełkowe. Dziewczęta i chłopcy, zrzeszeni w młodzieżowych drużynach pożarniczych, rywalizują o tytuł najprężniejszej straży. W halach sportowych podtrzymują fizyczną sprawność amatorzy-siatkarze.

 

U progu lata z 24 na 25 czerwca kalendarz przynosi noc świętojańską. Grupy mieszkańców zbierają się wtedy w pobliżu rzeki, by śpiewać świętojańskie pieśni i piosenki, wić wieńce, a potem puszczać do wody wianki z ziół i kwiatów. Przy ognisku i dźwiękach akordeonu trwa zabawa do białego rana. Niektórzy z biesiadników udają się na poszukiwanie kwiatu paproci, który wtedy właśnie zakwita.

 

Zakończenie prac żniwnych i uprzątnięcie zboża przez rolników kończy się wspólną modlitwą i zabawą, zwaną dożynkami. Rolnicy niosą wtedy do kościoła wieniec i chleb, upieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych zbóż. Gospodarze dożynek dzielą się nim z biesiadnikami.

GALERIA