Gdzie szukać pomocy

 

 

 

 

 

POWIATOWE I GMINNE INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY :

 

Pomoc specjalistyczna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu  

 

 
 

Pomoc specjalistyczna

Prawnik :

Dyżury prawnika dla mieszkańców Gminy Oświęcim odbywają się w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz.16.00-19.00 w sali sesyjnej na IV piętrze Urzędu Gminy przy ul. Zamkowej 12 w Oświęcimiu.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonu : +48 (33) 846 64 27, 846 64 28. 

Pedagog terapeuta :

Wizytę nalezy wcześniej umówić za pośrednictwem tut. Ośrodka pod numerami telefonu : +48 (33) 846 64 38, 846 64 37, 846 64 28, 846 64 27. 

 

Specjaliści wesprą mieszkańców Gminy Oświęcim w rozwiązywaniu problemów m.in. z zakresu :

 • problemy opiekuńczo wychowawcze
 • uzależnienia i współuzależnienia
 • trudności szkolne
 • praca z ofiarą i ze sprawca przemocy domowej
Pomoc terapeutów jest bezpłatna.
 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12

tel. : +48 (33) 844 95 30

W wybrany czwartek miesiąca - informacja pod numerem telefonu  j.w.

strona internetowa : www.gminaoswiecim.pl

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pani Sylwia Sajak

Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12

(II piętro, pokój Nr 30A)

tel. : +48 (33) 844 95 30

e’mail : s.sajak@gminaoswiecim.pl

godziny przyjęć: poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek 8.00-16.00, środa  8.00-16.00, czwartek 8.00-16.00, piatek 8.00-14.00

strona internetowa : www.gminaoswiecim.pl

 

Poradnia Odwykowa

Oświęcim, ul. E. Orzeszkowej 1

tel. : +48 (33) 842 29 77 

 • Grupa dla współuzależnionych : grupa początkująca - poniedziałek g. 1630, grupa zaawansowana - środa, godz. 1700
 • Poradnia dodatkowo realizuje Program dla osób uzależnionych od hazardu - sesje indywidualne

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oświęcim, ul. J. Bema 4 (budynek PCPR), pokój 9

od poniedziałku do piątku, w godz. 700 - 2200

tel. : +48 (33) 476 01 03 lub 510 374 573

e’mail : wsparcie@akcja.pl

strona internetowa : www.pcproswiecim.pl/interwencja-kryzysowa/

 Udzielana jest specjalistyczna pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową, a także osobom doświadczającym kryzysów (próby samobójcze, utrata pracy, śmierć członka rodziny, żałoba itp.), a w sytuacjach szczególnych zapewniane jest schronienie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Oświęcim, ul. J. Bema 4

poniedziałek, środa i czwartek w godz. 7.00-15.00, wtorek w godz. 7.00-16.00, i piątek w godz.7.00-14.00

tel. : +48 (33) 842 23 29, 842 42 27

e'mail : pcpr@powiat.oswiecim.pl

strona internetowa (ogólnopolska) :  www.pcproswiecim.pl

Główne zadania :

 • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ( w tym dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny i inne środki, na likwidację barier architektonicznych,

 • specjalistyczne poradnictwo,

 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,

 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,

 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, zwłaszcza opuszczających placówki placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady karne, osoby które otrzymały status uchodźcy,

 • prowadzenie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej,

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Oświęcim, ul. J. Bema 4

poniedziałek, środa i czwartek w godz. 7.00-15.00, wtorek w godz. 7.00-16.00, i piątek w godz.7.00-14.00

tel. : +48 (33) 842 23 29, 842 42 27

e'mail : pcpr@powiat.oswiecim.pl

strona internetowa (ogólnopolska) :  www.pcproswiecim.pl

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oświęcim, ul. J. Bema 4

tel. +48 (33) 843 11 62, 505 387 488

e-mail: info@poradnia-oswiecim.pl

strona internetowa : www.poradnia-oswiecim.pl 

Pomoc dziecku w prawidłowym funkcjonowaniu w rodzinie, przedszkolu, szkole i środowisku lokalnym : bezpłatne porady psychologa, pedagoga, logopedy, badania słuchu i wzroku).

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Oświęcim, al. J. Słowackiego 1 a

tel. +48 (33) 842 45 35

e-mail : sdsoswiecim@wp.pl

strona internetowa : https://bip.malopolska.pl/sdsdozzposwiecim,m,107121,kontakt.html

Przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W placówce obecnie jest 70 miejsc.

 

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Oświęcim, ul. St. Wyspiańskiego 2

tel. +48 478 326 280 – centrala telefoniczna

Faks: +48 478 326 208

E-mail: komendant@oswiecim.policja.gov.pl

strona internetowa : http://oswiecim.policja.gov.pl

 

DZIELNICOWI :

1) młodszy sztab. Dariusz Figura

tel. +48 478 326 236

Rejon służbowy:  Brzezinka, Babice, Broszkowice, Harmęże, Pławy, Rajsko

2) asp. sztab. Mariusz Drabiec

tel. +48 478 326 236

Rejon służbowy:  Dwory Drugie, Poręba Wielka, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze, 

3) starszy asp. Grzegorz Filipowicz

tel. +48 478 326 236

Rejon służbowy: Grojec, Osada Stawy Grojeckie, Łazy