Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  

 

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

 

W celu złożenia wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP czy Profilu Zaufanego.


Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdą Państwo tutaj.


     

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane :

 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 

 

b) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (więcej informacji na temat Profilu Zaufanego)

2. Akceptowalne formaty załączników to:
     a) DOC, RTF
     b) XLS
     c) CSV
     d) TXT
     e) GIF, TIF, BMP, JPG
     f) PDF
     g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Nazwa skrytki GOPS na platformie ePUPAP : i6u995eomz 

 

Wykaz dostępnych procedur  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu na platformie e-PUAP :

1) Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

2Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń -EMPATIA