2011-05-06 - Uroczystości zakończenia II wojny światowej

GALERIA