Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza do uczestnictwa w kampanii informacyjnej nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców z obszaru gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz do uczestnictwa w Kampanii informacyjnej nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe, która odbędzie się w dniu 10.07.2024 o godz. 14:00

Ogłoszenie do pobrania wersji PDF