Ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2018-2024

W porządku obrad znalazło się przyjęcie uchwał, które nakreślają kierunki działania władz gminy Oświęcim w najbliższym czasie. Ponadto na sesji 24 kwietnia samorządowcy i pracownicy gminnych instytucji złożyli i przyjęli podziękowania za współpracę w kończącej się kadencji władz samorządowych.

Na 77 sesji Rada Gminy przyjęła uchwały wprowadzające zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, a także w uchwale budżetowej na 2024 rok. Zmiany w tegorocznym budżecie dotyczą m.in. zwiększenia wydatków majątkowych. Zaplanowanie nowych inwestycji wiąże się z wykonaniem sprawozdania z wykonania budżetu w 2023 roku, które wykazało istotne oszczędności. Drugim źródłem środków na realizację tych zadań inwestycyjnych będzie długoterminowy kredyt, na którego zaciągnięcie radni wyrazili zgodę, podejmując odpowiednią uchwałę.

 

Ostatnia sesja Rady Gminy kończącej się kadencji była również okazją do wzajemnych podziękowań za wspólną pracę od 2018 roku. Przewodnicząca Bernardyna Bryzek i wójt Mirosław Smolarek podziękowali radnym. Następnie przewodnicząca Rady oraz obaj jej zastępcy, Sławomir Domżał i Jacek Mydlarz, w imieniu wszystkich radnych wręczyli pamiątkowe upominki włodarzowi gminy Oświęcim, zastępcy wójta Halinie Musiał, skarbnikowi Jackowi Soboniowi i sekretarzowi Robertowi Dziubie. Kolejne podziękowania radni skierowali do pracowników Biura Rady, dyrektorek gminnych jednostek, prezesa Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim, dyrektorów placówek oświatowych oraz sołtysów.

 

Podziękowaniami dla radnych złożonymi na ręce przewodniczącej Rady Gminy odwdzięczyli się pracownicy przedszkoli i szkół, wójt Mirosław Smolarek i jego zastępca Halina Musiał oraz dyrektorki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Radni Gminy Oświęcim kadencji 2018-2024 (od lewej): Jacek Mydlarz, Adam Gonszcz, Grzegorz Hatłas, Jarosław Krząkała, Sławomir Domżał, Emilia Turza, Zbigniew Krzemień, Andrzej Ryszka, Adam Nowotarski, Bernardyna Bryzek, Paweł Jezierski, Stanisław Dziedzic, Krzysztof Harmata, Maciej Majerski, Tomasz Mydlarz.

Tagi

GALERIA