Uczniowie i grono pedagogiczne z Grojca mogą cieszyć się nową szkołą

Dzisiaj nastąpił końcowy odbiór inwestycji pn. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - Etap II.

Dzieci i grono pedagogiczne mogą cieszyć się nową, wyremontowaną szkołą i korzystać z jej walorów.
 

Inwestycja obejmowała:
- rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej o trzykondygnacyjny segment od strony południowej,
- nadbudowę segmentu nr 1 o kondygnację 2 piętra,
- montaż windy,
- przebudowę istniejących węzłów sanitarnych, szatni, pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, zespołu żywieniowego i zaplecza socjalnego,
- wyposażenie, termomodernizację budynku,
- przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni,
- budowę boiska, bieżni 3 torowej oraz bieżni do skoków w dal, ogrodzenia oraz oświetlenie.
 

Całkowity koszt zadania wyniósł 14 535 586,89 zł, z czego wartość dofinansowania z "I naboru Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych" to 8 245 000,00 zł.
 

W odbiorze prac uczestniczyli Mirosław Smolarek - Wójt Gminy Oświęcim, dyrektor szkoły Katarzyna Mendyk, wicedyrektor Beata Smolarek, radni gminni Sławomir Domżał oraz Adam Gonszcz, a także właściciele firmy INVEKO" S.C. Rafał Gut Marcin Gut z Libiąża.

GALERIA