Podpisano umowy na dofinansowania działań proekologicznych

Dzisiaj z udziałem włodarzy gmin, przedstawicieli spółek wodnych i władz Powiat Oświęcimski w osobach Andrzej Skrzypiński - Starosta Oświęcimski i wicestarosty Pawła Kobielusza miało miejsce podpisanie umów na dofinansowanie kosztów proekologicznych działań. Gminę Oświęcim reprezentowała zastępca wójta Halina Musiał.

Umowy obejmują dofinansowania do kosztów wymiany azbestu i kotłów na węgiel.
 
Spotkanie w Oświęcimiu zorganizowano w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005, realizowanego przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz z NFOŚiGW.
 
Fot. Rafał Lorek, Powiat Oświęcimski

GALERIA