Senioralia 2024 - edycja zimowa

Wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek zaprasza do udziału w Senioraliach 2024 – edycji zimowej. Jest to pierwsza tego typu oferta skierowana do starszych mieszkańców naszej gminy.

Zapisu można dokonać w:
- Klubie Seniora w Zaborzu
- Uniwersytecie Każdego Wieku we Włosienicy
- Uniwersytecie Każdego Wieku w Babicach
- Stowarzyszeniu Emerytów „Wspólnota – Razem” we Włosienicy
- Stowarzyszenie Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych oraz Innych Branż Zawodowych w Grojcu
- Stowarzyszeniu Górników Emerytów i Rencistów Górniczych w Brzezince
- Klubie Seniora w Rajsku
- Kołach Gospodyń Wiejskich 
- Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim 
 
Oferta przeznaczona jest dla mieszkańców gminy Oświęcim, powyżej 60 roku życia, a także wszystkich członków organizacji senioralnych gminy Oświęcim. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Karty zgłoszeniowe znajdują się w załączniku – wersja dla organizacji i wersja dla osób niezrzeszonych w organizacjach. 
 
Dla osób, które same nie mogą dotrzeć na miejsce wycieczek organizator zapewnia transport w dniach 29 i 30 stycznia br. Miejsca i godziny odjazdu autokaru zostaną podane bliżej terminu (zależne będą od ilości chętnych i ich miejsca zamieszkania).   
 
Więcej informacji udzieli Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, tel. 33 843 10 75.
 
Karty zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście do siedziby OKSiR (ul. Sportowa 9, Brzezinka) lub przesłać skan na adres mailowy: oksir@oksir.gminaoswiecim.pl do dnia 24 stycznia 2024 r. 

GALERIA