Zimowe utrzymanie dróg

Informacja o numerach telefonów zarządców dróg na terenie gminy Oświęcim, do których należy kierować zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg.

W związku z dużą ilością zgłoszeń dotyczących zimowego utrzymania dróg informujemy, że wszelkie zgłoszenia należy kierować do odpowiedniego zarządcy drogi.

 

Drogi powiatowe: Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – Koordynator Zimowego Utrzymania Dróg tel.: 33/844-89-80

Wykonawca realizujący zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Oświęcim- Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o.

Babice: ul. Grunwaldzka, ul. Spacerowa (od DK 44 w stronę ul. Greglów), ul. Greglów

Broszkowice: ul. Krakowska

Brzezinka: ul. Ofiar Faszyzmu, ul. Niwy (odcinek przy stadionie LKS), ul. Pławska (odcinek od skrzyżowania z ul. Ofiar Faszyzmu w stronę Harmęż), ul. Kombatantów, ul. Męczeństwa Narodów, ul. Sportowa (od ul. Greglów do ul. Niwy)

Dwory Drugie: ul. Oświęcimska

Pławy: ul. Wojewódzka,

Harmęże: ul. Borowskiego, ul. Browarna, ul. Borska

Rajsko: ul. Wilamowicka

Grojec: ul. Jagiellończyka, ul. Główna, ul. Lanckorona, , Al. Kasztanowa

Poręba Wielka: ul. Tyszkiewicza (do 31.12.2023 r.), ul. Wadowicka, ul. Grottgerówka, ul. Sośnina

Stawy Monowskie: ul. Centralna

Włosienica: ul. Sośnina, ul. J. Suskiego

Zaborze: ul. Grojecka, ul. Pod Górką, ul. Jezioro, ul. Porębska

 

Drogi wojewódzkie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg – RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie tel: 12/285-51-26, 12/285-51-96, 609-703-392

Wykonawca realizujący zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich  na terenie Gminy Oświęcim - Konsorcjum firm:  KONKRET Krzysztof Wysogląd Poręba Wielka ul. Tyszkiewicza 37, 32-600 Oświęcim – Lider Konsorcjum,  Firma Usługowo-Handlowa KOP-MAT Mateusz Momot  ul. Wł. Jagiełły 48, 43-155 Bieruń – Partner Konsorcjum

Rajsko ul. Pszczyńska DW 933

Grojec ul. Beskidzka DW 948

 

Drogi krajowe: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Rejon Wadowice, 34-100 Wadowice, Babica 67b
Prowadzenie dyżurów i koordynacja zimowego utrzymania dróg 33 873 77 37; 33 873 73 28

Wykonawca realizujący zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Oświęcim - Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice

DK 44

Babice ul. Śląska,

Zaborze ul. Zatorska,

Włosienica ul. Długa


Drogi gminne: Urząd Gminy Oświęcim Koordynatorzy zimowego utrzymania dróg:

Piotr Kraj tel. 33 844 95 51

Urszula Boratyńska- Gworek tel. 33 844 95 61

 

Odśnieżanie chodników należy zgłaszać do odpowiedniego zarządcy drogi, przy której zlokalizowany jest chodnik.

Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych (chodników) położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, której jest właścicielem.