Święto nauczycieli z Gminy Oświęcim

Nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracji i obsługi gminnych placówek oświatowych przyjęli podziękowania, gratulacje i życzenia od samorządowców. 12 października w Domu Ludowym w Grojcu miała miejsce uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozpoczął je recital duetu Klaudia Waldon i Marcin Kurcz. Poetyckie piosenki Grzegorza Turnaua, Hanny Banaszak czy Andrzeja Zauchy wprowadziły refleksyjny i odświętny nastrój. Weronika Sporysz z Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, przywitawszy wszystkich zebranych poprosiła o zabranie głosu wójta Mirosława Smolarka.

 

Gospodarz uroczystości przypomniał o rozbudowie szkół w Babicach i w Grojcu, budowie przedszkola w w Brzezince, a także wciąż czekającym na poprawę warunków lokalowych budynku we Włosienicy, ponieważ dotychczasowe wnioski o dofinansowanie rozbudowy tej szkoły spotkały się z odmową.

 

Wójt Smolarek podziękował nauczycielom za pracę pełną pasji i zaangażowania pomimo niesatysfakcjonujących warunków finansowych. Zwrócił uwagę na to, że kilka lat temu wynagrodzenie nauczyciela, który rozpoczynał pracę, było o 30 procent wyższe od płacy minimalnej. Dziś ta różnica wynosi tylko 90 złotych, co zdaniem włodarza gminy Oświęcim świadczy o tym, że to m.in. nauczyciele fundują przywileje socjalne. Obecną sytuację należy zmienić, stwierdził wójt Smolarek, a ponieważ „razem możemy więcej”, jest nadzieja, że nadchodzą dobre czasy dla oświaty i dla Polski.


Przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek życzyła nauczycielom, żeby mogli uczyć swoich wychowanków prawa do własnego zdania, poszukiwania nowych dróg i prawdy. Żeby mieli prawo i odwagę uczyć tego, że nie zawsze warto iść na kompromis, bo czasem warto być upartym i bronić swojego zdania. Bernardyna Bryzek dodała, że jej życzenia to zarazem prośba o odwagę i otwartość na poszukiwania. Wyraziła też nadzieję, że praca będzie przynosiła nauczycielom radość i szacunek.

 

Kolejnym akcentem były gratulacje dla nauczycieli, którzy w 2023 r. otrzymali stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, a 12 września w Szkole Podstawowej w Babicach złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Są to Ewelina Matyja i Łukasz Goc ze Szkoły Podstawowej w Grojcu, Aldona Błokowska, Agata Wróbel i Kamil Bielas z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezince, Patrycja Piekarska i Anna Szpakowska z Przedszkola Samorządowego w Rajsku, Magdalena Zając z Przedszkola Samorządowego we Włosienicy, Patrycja Sulkiewicz z Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej, Agata Hałat, Alicja Koegler i Anna Dziwoki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach, Ewelina Stryjska i Katarzyna Nowotarska z Przedszkola Samorządowego w Grojcu, Jolanta Wawak i Jolanta Heród ze Szkoły Podstawowej w Zaborzu, Lucyna Wajdzik, Ewa Nowosiadły i Lilianna Skowron ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej oraz Justyna Marek-Sitko ze Szkoły Podstawowej we Włosienicy.

 

Do tego grona dołączyły nauczycielki, które w grudniu 2022 r. otrzymały stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, a 26 stycznia 2023 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Oświęcim złożyły uroczyste ślubowanie i odebrały akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Są to Martyna Kaletka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach, Agnieszka Kozłowska ze Szkoły Podstawowej w Zaborzu, Gabriela Smolarek z Przedszkola Samorządowego w Grojcu, Katarzyna Staroń z Przedszkola Samorządowego w Rajsku i Paulina Waliczek ze Szkoły Podstawowej w Grojcu. Wyrazy uznania przyjęły również nauczycielki, które w tym roku uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego: Monika Bartosz (SP w Rajsku), Magdalena Jarczyk (SP w Grojcu), Anna Jasińska (PS we Włosienicy) i Katarzyna Siewniak (ZS-P w Brzezince).

 

Tegoroczni laureaci nagrody wójta gminy Oświęcim za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i organizacyjne to Krystyna Bezwińska (dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rajsku) i Beata Herman (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezince) oraz nauczyciele: Urszula Bartuś (SP w Zaborzu), Monika Basak (SP w Rajsku), Małgorzata Chwierut (SP w Grojcu), Martyna Kaletka (ZS-P w Harmężach), Katarzyna Kobosko (SP w Zaborzu), Patrycja Piekarska (PS w Rajsku), Violetta Rydzoń (SP w Zaborzu), Katarzyna Siutaj (ZS-P w Brzezince), Dorota Skrzyniarz (SP w Babicach), Sebastian Smolarek (SP w Grojcu), Ewelina Stachura (SP we Włosienicy), Barbara Stańczyk (ZS-P w Brzezince), Patrycja Sulkiewicz (PS w Porębie Wielkiej), Lucyna Wajdzik (SP w Porębie Wielkiej), Maria Walancik (PS w Zaborzu) oraz Katarzyna Walczyk (PS w Grojcu). Liczni nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi otrzymali z kolei nagrody przyznane przez dyrektorów placówek oświatowych.

 

Oficjalną część uroczystości podsumowały podziękowania i życzenia zastępcy wójta Haliny Musiał, która była współgospodarzem obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

 

Wytrwałość, gotowość do współpracy, bycie wzorem to tylko niektóre cechy, które wymieniła, charakteryzując nauczycieli. Za stwarzanie jak najlepszych warunków do pracy Halina Musiał podziękowała pracownikom administracji i obsługi, a za profesjonalne dbanie o oświatowe finanse pracownikom Samorządowego Centrum Usług Wspólnych. Wszystkim życzyła zdrowia, satysfakcji, dumy i uznania.

 

Na zakończenie Halina Musiał przyjęła podziękowania wójta Mirosława Smolarka. Natomiast w imieniu sołtysów gminy Oświęcim podziękowania i kwiaty na jej ręce, a także rymowane życzenia złożyły sołtys Broszkowic i zarazem prezes Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów Anna Sporysz oraz sołtys Poręby Wielkiej Maria Brombosz.

 

Zaproszenie na obchody Dnia Edukacji Narodowej przyjęli m.in. sekretarz gminy Oświęcim Robert Dziuba, skarbnik Jacek Soboń, szefowie oświatowych związków zawodowych, dyrektorzy samorządowych jednostek oraz radni i sołtysi gminy Oświęcim.

GALERIA