Kanalizacja w Brzezince – umowa z wykonawcą

25 sierpnia w Urzędzie Gminy Oświęcim została zawarta umowa z wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej w Brzezince, wzdłuż ulic Anny Chrostek, Brzozowej, Czarnej i Kolejowej.

W zakresie robót jest budowa rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odcinkami bocznymi do granic działek o łącznej długości ok. 1500 m, zabudowa studni kanalizacyjnych na rurociągach, dostawa i montaż tłoczni ścieków przy ul. Kolejowej oraz roboty drogowe na ulicach, w których wykonywana zostanie kanalizacja sanitarna, polegające na odtworzeniu nawierzchni.

 

Umowę w imieniu gminy Oświęcim 25 sierpnia br. podpisał wójt Mirosław Smolarek. W spotkaniu z przedsiębiorcami reprezentującymi wykonawcę uczestniczył radny i zarazem sołtys Brzezinki Andrzej Ryszka. Inwestycja będzie kosztować 4 188 272,21 zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm z Imielina (JKT Joanna Kozera-Turczyńska i Zakład Budowlano-Drogowo-Melioracyjny Tomasz Turczyński), które ma 14 miesięcy na realizację zamówienia.

 

Zadanie pod nazwą "Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinka - część IX - Program Inwestycji Strategicznych" zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Tagi

GALERIA