Harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Oświęcim na zebrania wiejskie, które odbędą się we wrześniu w sołectwach naszej gminy

 

 

sołectwo

data

godzina

miejsce

Babice

22 września

16:45

 

Dom ludowy w Babicach

Broszkowice

19 września

16:45

 

Remiza OSP w Broszkowicach

Brzezinka

21 września

17:45

 

Remiza OSP w Brzezince

Dwory Drugie

8 września

17:00

 

Remiza OSP w Dworach Drugich

Grojec

17 wrzenia

11:15

 

Dom ludowy w Grojcu - Sołtysówka

Harmęże

6 września

17:00

 

Remiza OSP w Harmężach

Pławy

15 września

17:00

 

Dom ludowy w Pławach

Poręba Wielka

14 września

16:45

 

Dom ludowy w Porębie Wielkiej

Rajsko

7 września

17:30

 

Świetlica Wiejska w Rajsku (budynek OSP Rajsko)

Stawy Grojeckie

20 września

17:30

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu

Stawy Monowskie

25 września

17.45

Remiza OSP

Włosienica

5 września

16:45

 

Remiza OSP w Włosienicy

Zaborze

1 września

17:45

 

Szkoła Podstawowa w Zaborzu