Zgłoszenia do II Pikniku Organizacji Pozarządowych w Gminie Oświęcim

Zapraszamy serdecznie do udziału w II Pikniku Organizacji Pozarządowych w Gminie Oświęcim, który odbędzie się 10 września 2023 r. w godz. 14:00-18:00 na terenie Domu Ludowego w Porębie Wielkiej, Wadowicka 79, 32-600 Poręba Wielka.

 

Celem organizacji Pikniku jest przybliżenia mieszkańcom gminy i okolic szerokiej gamy prowadzonej przez Państwa działalności, a także integracji i promocji pomiędzy organizacjami.

 

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne chcące wziąć udział w Pikniku powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie poniżej oraz dostarczyć go osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy Oświęcim lub mailowo na adres s.sajak@gminaoswiecim.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, pod numerem telefonu 33 844 95 30 lub 33 844 95 43, a także mailowo: s.sajak@gminaoswiecim.pl.