OSPR – środki na tegoroczne inwestycje

Wójt Mirosław Smolarek i skarbnik gminy Oświęcim Jacek Soboń podpisali 16 maja umowy dotyczące finansowania w bieżącym roku inwestycji w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Gmina Oświęcim otrzyma w tym roku dotację z budżetu państwa w wysokości ponad 4 mln zł. Zasili ona cztery inwestycje: rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Brzezince (zadanie rozpoczęte w ubiegłym roku), przebudowę odcinka ulicy Zapłocie w Brzezince, modernizację ulicy Załawie w Babicach (w tym roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, a właściwe prace zaplanowano na lata 2024-2025) oraz kontynuację budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince.

 

16 maja w Chełmku szefowie samorządów – wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek, wicestarosta powiatu oświęcimskiego Paweł Kobielusz, prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut i burmistrz Chełmka Andrzej Saternus – spotkali się z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą, aby zawrzeć umowy, które dotyczą finansowania zadań realizowanych w 2023 roku w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Była to zarazem okazja, żeby przypomnieć historię i cele, które przyświecają programowi, a także przedyskutować wyzwania, przed jakimi stoją samorządy ziemi oświęcimskiej.

Tagi

GALERIA