Święto Bibliotekarzy i Bibliotek

8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek. To akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy.

Z tej okazji wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek, zastępca wójta Halina Musiał, przewodnicząca rady gminy Bernardyna Bryzek oraz dyrekcja gminnych jednostek organizacyjnych złożyli wizytę dyrektor Sandrze Kuzia i pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Grojcu.
 
W imieniu zebranych życzenia z okazji dzisiejszego święta złożył wójt, dziękując za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa i działań dla lokalnej społeczności.
 
Życzymy wszystkim pracownikom bibliotek satysfakcji z wykonywanej pracy, twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa oraz nieustannie poszerzającej się rzeszy czytelników.

GALERIA