Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do składania ofert w Otwartym Konkursie Ekomałopolska 2023, dotyczącym działań w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do składania ofert w Otwartym Konkursie Ekomałopolska 2023.

 

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji środowiskowej w następującym zakresie:

 

Priorytet 1: Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej w formie stacjonarnej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów

Priorytet 2. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką ochrony powietrza

Priorytet 3  Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmiany klimatu

 

 

Celem działań ma być szeroko zakrojona edukacja ekologiczna – wydarzenia, spotkania, szkolenia, eventy - w trakcie których zostaną przeprowadzone działania edukacyjne, warsztaty, seanse filmowe i inne.

 

 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, odpowiadających celom „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

 

W ramach konkursu przewiduje się następujący tryb realizacji zadań:

Priorytet 1 i 2 – w ramach wsparcia – konieczny wkład własny Beneficjentów minimum 20%
Priorytet 3 – w trybie powierzenia – bez wkładu własnego Beneficjenta.

 

 

Kogo dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe.

 

Więcej informacji można znaleźć [TUTAJ].

 

 

 

Artykuł zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Tagi