przewiń do góry

Świadectwo charakterystyki energetycznej

W ostatnim czasie pojawiło się wiele doniesień medialnych informujących o obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Co warto wiedzieć na ten temat?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem sporządzanym przez uprawnionego specjalistę. Pozwala na określenie wielkości zapotrzebowania budynku na energię przeznaczoną na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie czy nawet oświetlenie. Te informacje pozwalają na określenie kosztów użytkowania budynku związanych ze zużyciem energii.

 

Kiedy wymagane jest świadectwo?

 

Zacznijmy od informacji, która jest najistotniejsza w świetle ostatnich doniesień medialnych – świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

 

Świadectwo potrzebne jest natomiast gdy budynek jest sprzedawany (w tym na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) lub wynajmowany. Trzeba przekazać je nabywcy (lub najemcy). Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

 

Obowiązek ten funkcjonuje w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków już od 2015 r., wcześniej (od 2009 r.) obowiązek ten funkcjonował w ustawie Prawo budowlane. Nie jest to nowy przepis.

 

W przepisach określone są również warunki związane ze świadectwem w przypadku budynków w których świadczone są usługi dla ludności oraz zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, w których dokonywana jest obsługa interesantów.

 

Nowe budynki

 

Od 28 kwietnia br. wchodzą w życie zmiany dotyczące budynków nowobudowanych. Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie musiało zostać dołączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

 

Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

 

Więcej informacji (w tym o formie przekazania świadectwa, terminie jego ważności oraz wzorach) dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii [TUTAJ]. Na stronie dostępny jest też plik „Pytania i odpowiedzi”, w ramach których można poznać dodatkowe informacje odnośnie świadectwa charakterystyki energetycznej, m.in.:

 

  • Czy dla budynków zabytkowych należy sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej?
  • Czy dla budynków klasztornych, kościołów itp. należy sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej?
  • Czy muszę umieszczać kopię świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku w widocznym miejscu?
  • Kto może sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej? (zachęcamy też do sprawdzenia naszej informacji tutaj)
  • Czy świadectwo należy sporządzić dla całego budynku czy dla lokalu?
  • Kto może dokonywać kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji?

 

[TUTAJ] można znaleźć informacje, w jaki sposób znaleźć specjalistę wykonującego audyty energetyczne.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

 

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Tagi

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu lepszego dzialania oraz speniania idynwidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję