Awans zawodowy nauczycielek

Pięć nauczycielek pracujących w przedszkolach i szkołach gminy Oświęcim otrzymało 26 stycznia akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Awansowane nauczycielki to Martyna Kaletka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach, Agnieszka Kozłowska ze Szkoły Podstawowej w Zaborzu, Gabriela Smolarek z Przedszkola Samorządowego w Grojcu, Katarzyna Staroń z Przedszkola Samorządowego w Rajsku i Paulina Waliczek ze Szkoły Podstawowej w Grojcu.

 

W związku z nadaniem stopnia nauczyciela mianowanego panie złożyły ślubowanie, a potwierdzające awans zawodowy akty wręczył im wójt Mirosław Smolarek. W kameralnej uroczystości w urzędzie gminy uczestniczyli również zastępca wójta Halina Musiał, dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Agata Michalska oraz dyrektorzy jednostek, w których pracują awansowane nauczycielki.

 

Tagi