Spotkanie Noworoczne

Samorządowcy, działacze organizacji pozarządowych, pracownicy gminnych instytucji, reprezentanci służb mundurowych, państwowych urzędów, spółek komunalnych, jednostek opieki zdrowotnej, społecznicy oraz przedstawiciele biznesu spotkali się 24 stycznia w Grojcu, żeby podsumować ostatnie lata i złożyć sobie życzenia na 2023 rok.

Spotkanie Noworoczne otworzyła projekcja filmu promującego gminę Oświęcim, który – mimo że przygotowany w trakcie pandemicznych obostrzeń – pozostał aktualny i stanowi atrakcyjną wizytówkę wszystkich 13 sołectw. W imieniu gospodarzy – wójta Mirosława Smolarka i jego zastępcy Haliny Musiał – przybyłych na Spotkanie Noworoczne gości przywitała Ewelina Łazarz.

 

Włodarz gminy Oświęcim na wstępie swojego wystąpienia przypomniał o bogactwie natury i historii gminy Oświęcim.

– Naszą siłą jesteśmy wszyscy razem – powiedział następnie wójt Mirosław Smolarek. – Stąd hasło banerach brzmi: "W gminie siła". Siła jest w stowarzyszeniach, które działają na terenie gminy. Siła jest w ludziach i w jedności. Suma robi wielką różnicę. Największym bogactwem gminy Oświęcim są ludzie, jesteście Wy, Państwo.

 

Kolejną, najobszerniejszą część prezentacji szef samorządu poświęcił inwestycjom ostatnich lat, skupiając się na trzech obszarach: infrastrukturze oświaty, drogach i kanalizacji sanitarnej. Następne dziedziny omówione przez wójta Smolarka to ochrona środowiska (dotacje do wymiany starych pieców węglowych), funkcjonowanie szkolnictwa i pobudzanie sportowej aktywności.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest według włodarza gminy Oświęcim powodem do dumy i satysfakcji. Wójt Smolarek szeroko zaprezentował działalność i rozwój klubów sportowych, straży pożarnych, kół gospodyń, zespołów śpiewaczych, klubów seniora i innych środowisk.

 

Tematem wystąpienia Mirosława Smolarka stały się również wydarzenia ostatnich trzech lat: pandemia koronawirusa i wojna w Ukrainie. Postawiły one przed samorządem nowe wyzwania i cele. Szczególny wpływ miał rządowy program Polski Ład, który w opinii włodarza gminy Oświęcim zmniejszy w bieżącym roku wpływy do gminnego budżetu o ok. 10 mln złotych uniemożliwiając wiele inwestycji. Swoją prezentację wójt Smolarek zakończył podziękowaniami dla współpracowników.

 

Wręczenie nagród Zasłużony dla Gminy Oświęcim było kolejnym punktem programu Spotkania Noworocznego. W tym roku w gronie laureatów znaleźli się: Maria Czerwik z Babic, Mieczysław Grubka z Włosienicy, Maria Grzybek z Brzezinki, Jadwiga Ludwin z Dworów Drugich, Stanisław Pędziwiatr ze Stawów Monowskich, Agata Pietrańczyk z Poręby Wielkiej, Józef Płonka ze Stawów Grojeckich, Wanda Saternus z Broszkowic, Michał Smętek z Harmęż, Ryszard Smurzyński z Poręby Wielkiej, Kazimierz Sudnik z Broszkowic oraz Józefa Zając i Marian Zając z Rajska.

 

Następnie życzenia złożyli zgromadzonym szefowie zaprzyjaźnionych i współpracujących z gminą Oświęcim samorządów: starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut. Z kolei prezes OMAG-u Łukasz Dziędziel zadeklarował darowiznę 30 tys. złotych dla gminy Oświęcim. Oficjalną część spotkania podsumował toast wzniesiony przez przewodniczącą Rady Gminy Bernardynę Bryzek. Kuluarowe rozmowy toczyły się przy dźwiękach pastorałek w wykonaniu zespołu Młodzieżowego Domu Kutury.

 

Prócz wymienionych w ninejszej relacji osób na Spotkaniu Noworocznym gościli również m.in.: wicestarosta powiatu oświęcimskiego Paweł Kobielusz, przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Homa, radni gminy Oświęcim, były wójt gminy Oświęcim Andrzej Bibrzycki, sołtysi gminy Oświęcim z prezesem Gminnego Koła Sołtysów Anną Sporysz, komendant powiatowy policji Robert Chowaniec, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Dudek, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Madeja-Węgrzyn, szef Sanepidu w Oświęcimiu Andrzej Stasiuk, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Bożena Fraś, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Kała, dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu Edward Piechulek, dyrektor Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grojcu Maria Wilgus, sekretarz gminy Oświęcim Robert Dziuba, skarbnik Jacek Soboń, dyrektorzy i prezesi jednostek gminnych i miejskich oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji współpracujących z gminą w tym kół gospodyń, klubów seniora, klubów sportowych i jednostek OSP.

 

Tagi

GALERIA