Zagrożenie ptasią grypą

23 stycznia 2023 r. wyznaczono obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), który obejmuje cały powiat oświęcimski.

18 stycznia 2023 roku stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich (łabędź niemy), znalezionych i zebranych w ilości 16 sztuk ze zbiornika żwirowni w Bielanach. W związku z tym 23 stycznia 2023 r. Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenie wyznaczające obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), który obejmuje cały powiat oświęcimski.


W czasie obowiązywania rozporządzenia Wojewody:

– Należy utrzymywać drób w zamknięciu (w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych).

– Karmienie i pojenie drobiu musi odbywać się również w zamkniętych pomieszczeniach.

– Przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób, należy wyłożyć maty dezynfekcyjne nasądzone środkiem dezynfekcyjnym.Ponadto obowiązuje nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
(Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – Dz.U. 2022, poz.768.)

Więcej informacji na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu – dane teleadresowe:

Telefon: 33 843 29 95

e·mail: oswiecim.piw@wetgiw.gov.pl

Ul. Nideckiego 26
32-600 Oświęcim

 

Tagi