Rocznica Marszu Śmierci

Pierwsza zbiorowa mogiła ofiar ewakuacji więźniów zwanej Marszem Śmierci znajduje się w Brzeszczach, na cmentarzu komunalnym. W tym miejscu 19 stycznia upamiętniono ofiary tragicznych wydarzeń sprzed 78 lat.

Hołd pomordowanym złożyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb dyplomatycznych, delegacje państwowych urzędów, muzeów, instytucji kultury, środowisk kombatanckich i organizacji społecznych. Uroczystości zorganizowały Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz gmina Brzeszcze.

 

 

W imieniu władz gminy Oświęcim kwiaty złożyli zastępca wójta Halina Musiał i radny Grzegorz Hatłas.

 

 

17 stycznia 1945 roku, po ostatnim obozowym apelu rozpoczęła się ewakuacja blisko 70 tysięcy więźniów i więźniarek kompleksu obozów KL Auschwitz. SS-mani różnymi trasami pędzili swoje ofiary pieszo w kierunku Gliwic i Wodzisławia.

 

W dniach 17-21 stycznia przez Brzeszcze przeszło około 25 tysięcy więźniów. Wielu więźniów zginęło z wycieczenia bądź od kul SS-manów. 19 stycznia 1945 roku niemiecki burmistrz Brzeszcz nakazał mieszkańcom pochowanie zwłok leżących na trasie ewakuacji.18 ciał pochowano w pierwszej zbiorowej mogile ofiar Marszu Śmierci – na cmentarzu w Brzeszczach.

Tagi