Harmonogram odbioru odpadów w styczniu i lutym 2023 roku

Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w styczniu i lutym 2023 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu z wolnej ręki.

Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w styczniu i lutym 2023 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Bema 12 A, 32 – 600 Oświęcim, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu z wolnej ręki.
 
Na terenie sołectw: Broszkowice, Babice, Brzezinka, Harmęże, Pławy, Rajsko, Stawy Grojeckie (ulice: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko) usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie świadczona przez firmę ZUK Sp. z o. o., ul. Bema 12 A, 32 – 600 Oświęcim.
 
•    Harmonogram I-II 2023 - Babice I, Broszkowice
•    Harmonogram I-II 2023 - Babice II
•    Harmonogram I-II 2023 - Babice III, Brzezinka I
•    Harmonogram I-II 2023 - Brzezinka II
•    Harmonogram I-II 2023 - Brzezinka III, Rajsko I
•    Harmonogram I-II 2023 - Pławy, Harmęże
•    Harmonogram I-II 2023 - Stawy Grojeckie, Rajsko ul. Za Sołą
•    Harmonogram I-II 2023 - Rajsko II
Numer telefonu kontaktowego ZUK Sp. z o.o.: 33/842 30 97 lub 33/476 80 42
 
________________________________________
 
Sołectwa: Dwory Drugie, Grojec (bez ulic: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko), Poręba Wielka, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze będzie obsługiwała firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica.
 
•    Harmonogram I-II 2023 –  Dwory Drugie
•    Harmonogram I-II 2023 –  Grojec i Łazy
•    Harmonogram I-II 2023 –  Poręba Wielka
•    Harmonogram I-II 2023 – Stawy Monowskie
•    Harmonogram I-II 2023 – Włosienica
•    Harmonogram I-II 2023 – Zaborze

Numer telefonu kontaktowego P.U.H. „EKO – KOMBID”: 33/844 54 20 lub 33/844 00 14
 
Harmonogramy odbioru odpadów są także dostępne na stronach internetowych firm:
http://zuk.oswiecim.pl
https://www.eko-kombid.pl