Święto Niepodległości we Włosienicy

Pierwszym akcentem obchodów w dniu Narodowego Święta Niepodległości w gminie Oświęcim była uroczystość we Włosienicy.

Uczestnicy zgromadzili się przy pomniku Orzeł Niepodległości, gdzie w asyście pocztów sztandarowych i przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego biało-czerwona flaga została wciągnięta na maszt. Następnie wójt Mirosław Smolarek podkreślił w swoim wystąpieniu, że odzyskanie Niepodległości 104 lata temu było możliwe dzięki współpracy obywateli Rzeczypospolitej wielu narodowości i wyznań.


 

Kwiaty przy pomniku złożyła delegacja władz gminy, w której prócz wójta Smolarka byli przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek oraz radni Jacek Mydlarz, Stanisław Dziedzic i Maciej Majerski. Hołd bohaterom Niepodległości oddali również starosta Andrzej Skrzypiński, a także delegacje miejscowego przedszkola wraz z proboszczem Rafałem Jończym, szkoły we Włosienicy, Uniwersytetu Każdego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtys Dworów Drugich Stanisław Nowotarski w małżonką oraz członkowie Rady Sołeckiej Włosienicy z sołtysem Władysławem Zalińskim.

Tagi

GALERIA