Dotacja do wymiany ogrzewania na gazowe

Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie do wymiany ogrzewania na gazowe. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami programu.

Dotację można uzyskać wyłącznie na wymianę ogrzewania z paliwa stałego (węgiel, drewno) na ogrzewanie gazowe.

 

SPIS TREŚCI:

#1.Terminy

#2.Ocena energetyczna

#3.Wysokość dotacji

#4.Pozostałe warunki

#5.Lista rezerwowa

#6.Więcej informacji

 

Terminy

 

Realizacja projektu potrwa do końca I kwartału 2023 roku. Oznacza to, że wymiana ogrzewania musi być zrealizowana w terminie od podpisania umowy z gminą maksymalnie do końca marca 2023 r. Inwestycja (czyli m.in. zakup nowego kotła) nie może zostać rozpoczęta przed zawarciem umowy z gminą.

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Oświęcim (również elektronicznie, poprzez platformę e-puap). Druki wniosków są dostępne w pokoju numer 27 w Urzędzie Gminy oraz na dole tej strony.

 

Ocena energetyczna

 

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, ale nie tylko. Budynki dla których zostały złożone wnioski, zostaną poddane ocenie energetycznej. Wykonanie oceny jest bezpłatne dla wnioskodawcy.

W ocenie zostanie określone zapotrzebowanie budynku na ciepło oraz zalecana moc nowego urządzenia grzewczego. Ten pierwszy parametr decyduje o możliwości zakwalifikowania budynku do dotacji.

 

 • Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło nie przekroczy wartości 150 kWh/(m2 x rok), budynek będzie mógł zostać zakwalifikowany bez dodatkowych warunków.
 • Jeżeli wartość zapotrzebowania budynku na ciepło będzie wyższa, w ocenie energetycznej zostaną określone zalecenia w zakresie ocieplenia. W takim wypadku, uzyskanie dotacji będzie możliwe jedynie w przypadku wykonania tych zaleceń.

 

Ocena energetyczna będzie wykonywana przez uprawnionego wykonawcę. Dopiero po zakwalifikowaniu budynku na podstawie oceny, zostanie podpisana umowa o dotację z gminą. Jak pisaliśmy wyżej, aby otrzymać dotację, nie można rozpocząć inwestycji przed podpisaniem takiej umowy.

 

Wysokość dotacji

 

Drugim ważnym parametrem zawartym w ocenie energetycznej jest zalecana moc nowego urządzenia grzewczego. Od tej wartości zależy wysokość dofinansowania. Maksymalna całkowita kwota dotacji to 14 tys. złotych, z czego:

 

 • 6 tys. przeznaczone jest na modernizację instalacji, czyli na przykład na wymianę grzejników, montaż zaworów termostatycznych lub zakup wkładu kominowego;
 • Max. 8 tys. złotych przeznaczone jest na zakup i montaż nowego kotła. Dokładna wysokość dotacji będzie wyliczana według schematu:

 

 • 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy włącznie;
 • 500,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy włącznie;
 • 450,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy włącznie;
 • 400,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW.

 

Jeżeli zostanie zakupiony nowy piec o mocy większej niż zalecana, nie zwiększy to wysokości dotacji.

 

Pozostałe warunki

 

 • Podobnie jak w przypadku innych programów dotacji, warunkiem jej uzyskania jest usunięcie i zezłomowanie starego kotła.
 • Wnioskodawcą może być osoba fizyczna.
 • Budynek, którego dotyczy dotacja w programie 4.4.2, musi być budynkiem mieszkalnym, oddanym do użytkowania nie później niż 30 czerwca 2017 roku.
 • Warunki programu nie dopuszczają budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
 • Wypłata dotacji nastąpi dopiero po wykonaniu przez inwestora inwestycji.
 • Warunkiem wypłaty dotacji będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających zmianę ogrzewania, czyli między innymi opłaconych faktur.
 • Dotacji z projektu 4.4.2 nie można łączyć z programem „Czyste Powietrze

 

Lista rezerwowa

 

W projekcie przewidziano dotację do wymiany ogrzewania w 60 budynkach. Jeżeli zostanie złożonych więcej wniosków, zostanie z nich utworzona lista rezerwowa, według kolejności zgłoszeń. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście do dotacji, kolejne budynki z listy rezerwowej będą kierowane do oceny energetycznej.

 

 

Więcej informacji

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim – pokój nr 27, pod numerem telefonu 33/844-95-27 lub mailowo: powietrze@gminaoswiecim.pl

 

Regulamin projektu 4.4.2 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr XLIX/409/22 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 maja 2022 r. Z uchwałą zapoznać można się na stronie na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Program realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Tagi