Czyste Powietrze – dodatkowe środki na obsługę programu

Gmina Oświęcim jest wśród samorządów, które najskuteczniej pomagają mieszkańcom starającym się o dotacje z programu Czyste Powietrze. W efekcie otrzymała dodatkowe środki na obsługę właścicieli budynków.

 

Od ubiegłego roku w Urzędzie Gminy Oświęcim funkcjonuje Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Został utworzony za sprawą porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Punkt udziela realnej pomocy właścicielom budynków mieszkalnych. Pomaga przygotować, a później rozliczyć wnioski o dotacje z programu Czyste Powietrze osobom, które wymieniają przestarzałe źródła ciepła na przyjazne środowisku i zdrowiu człowieka czy podejmują się termomodernizacji, by zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.

 

Zadania te są realizowane z wykorzystaniem pozyskanych środków na działalność Punktu – w ubiegłym roku o wartości 30 000 zł, w bieżącym, na podstawie zawartego we wrześniu aneksu do porozumienia, kolejnych 35 000 zł. Ponadto w związku z o wiele wyższą niż średnia krajowa liczbą złożonych za pośrednictwem Urzędu wniosków o dofinansowanie przyznane zostały nam dodatkowe środki w wysokości 25 600 zł, aby obsługa mieszkańców i właścicieli nieruchomości mogła być jeszcze bardziej efektywna.

 

Podstawą do obliczeń stał się stworzony i opublikowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ranking gmin. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie przyznania dodatkowego finansowania. Dzięki tym środkom możemy częściowo pokryć koszty zakupu materiałów i usług biurowych, elementów wyposażenia stanowiska pracy czy refinansować część wynagrodzenia pracownika obsługującego Punkt. Łącznie z mniejszymi płatnościami za wykonywane zadania w budżecie gminnym zagwarantowano już ponad 100 000 zł dodatkowych środków pozyskanych na działania na rzecz programu Czyste Powietrze i tym samym lepszą ochronę atmosfery.

  

Program Czyste Powietrze jest bardzo popularny. Zainteresowanie nim jest bardzo duże, a większość mieszkańców i właścicieli domów potrzebuje pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz rozliczeniu przeprowadzonych inwestycji, by otrzymać zwrot części kosztów. Odzwierciedla to bardzo duża liczba konsultacji i spotkań indywidualnych. Prowadzony przez Urząd terminarz wypełniony jest kilka tygodni do przodu. Niezmiennie jednak zapraszamy do korzystania z programu i naszej pomocy.

Tagi