Starosta na sesji Rady Gminy

Zaproszenie na sesję Rady Gminy 28 września przyjął starosta powiatu oświęcimskiego Andrzej Skrzypiński. Dyskusję zdominował stan dróg powiatowych na terenie gminy Oświęcim i związane z nim plany inwestycyjne.

Starosta Skrzypiński przedstawił informacje na temat planowanych na 2023 rok wspólnych inwestycji. Podziękował za wsparcie udzielane przez gminę Oświęcim zadaniom dotyczącym dróg powiatowych. Stwierdził, że powiat oświęcimski realizuje zadania inwestycyjne, odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane przez poszczególne jednostki samorządu.

 

Propozycja przedstawiona Starostwu przez wójta Mirosława Smolarka odnośnie przyszłego roku obejmuje pomoc finansową gminy Oświęcim w wysokości 600 tys. zł na remonty dróg bez szczegółowej specyfikacji zadań oraz budowę chodnika wzdłuż ulicy Suskiego we Włosienicy. Odpowiadając na tę inicjatywę, szef samorządu powiatowego stwierdził: "Mam prawie pewność, że Zarząd umieści [wnioskowane przez gminę Oświęcim inwestycje] w projekcie budżetu".

 

Radni zadali wiele pytań o konkretne działania planowane przez powiat na przyszły rok, wskazując potrzebę modernizacji, remontów i działań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie naszej gminy. W odpowiedziach starosty Skrzypińskiego najistotniejsze wydają się następujące informacje:

 

– Modernizacja ulicy Porębskiej na Zaborzu. Opracowanie dokumentacji projektowej zacznie się w przyszłym roku i potrwa, według oceny urzędników, ponad 12 miesięcy. W związku z tym, jak stwierdził starosta, "ewentualne finansowanie przebudowy tej drogi i budowy chodnika będzie podejmowane na rok 2024".

O modernizację ulicy Porębskiej na Zaborzu pytali radni Adam Nowotarski i Paweł Jezierski.

 

– Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Starosta Andrzej Skrzypiński: "W sprawie VII etapu toczą się rozmowy ze stroną rządową".

O OSPR pytał radny Andrzej Ryszka.

 

– Przebudowa ulicy Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej, odcinek od remizy OSP do cmentarza. Starosta Andrzej Skrzypiński: "Na rok 2023 wydaje się, że ta droga nie będzie mogła znaleźć finansowania, chyba że pojawią się środki [zewnętrzne]".

Odpowiedź na pytanie radnego Tomasza Mydlarza.

 

– Remont ulicy Nadwiślańskiej, drogi powiatowej leżącej na w granicach administracyjnych miasta i stanowiącej dojazd do Oświęcimia z Dworów Drugich. Starosta Andrzej Skrzypiński: "Jeżeli uda nam się pozyskać środki zewnętrzne, to pewnie się do tej drogi przymierzymy we współpracy z miastem Oświęcim".

Radny Jarosław Krząkała zapytał, czy Starostwo przeprowadzi remont Nadwiślańskiej samodzielnie czy we współpracy z miastem Oświęcim.

 

– Modernizacja ulic Głównej w Grojcu i Lanckorona w Łazach. Starosta Andrzej Skrzypiński: "Nie jesteśmy w stanie tego sfinansować ze środków własnych. Szukamy finansowania zewnętrznego. Gdy takie się pojawi, to po uzyskaniu środków będziemy mogli wykonać tę inwestycję. W innym wypadku nie mogę złożyć deklaracji, że [ta inwestycja] w przewidywalnym czasie wejdzie w zakres inwestycji powiatowych".

Odpowiedź na pytanie radnego Adama Gonszcza.

 

– Dokończenie remontu ulicy Tyszkiewicza i remont ulicy Grottgerówka w Porębie Wielkiej. Starosta Andrzej Skrzypiński: "Rozumiem, że Tyszkiewicza i Grottgerówka to są drogi, które będą wskazane przez Państwa [Radę Gminy] jako drogi do wykonania w pierwszej kolejności. Nie widzę przeszkód, żeby one zostały zrobione w ramach tych środków, które w budżecie na rok przyszły będziemy posiadać".

Odpowiedź na pytanie przewodniczącej Rady Gminy Bernardyny Bryzek.

 

– Oznakowanie poziome dróg (linie i pasy na jedniach). Aktualnie trwa przegląd dróg powiatowych. Najważniejsze braki zostaną uzupełnione, biorąc pod uwagę, w jakich miejscach pieszym i kierowcom dają się we znaki niesprzyjające warunki atmosferyczne, głównie mgła.

O oznakowanie poziome pytali radni Adam Nowotarski, Maciej Majerski i Grzegorz Hatłas.

 

Uzupełniając informacje udzielone przez starostę oświęcimskiego, wójt Mirosław Smolarek poinformował, że propozycje wspólnych inwestycji przekazane do powiatu zawierają również prośbę, aby Starostwo wystąpiło o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w 2023 dwóch przedsięwzięć. Chodzi o modernizację ulicy Wadowickiej w Porębie Wielkiej (odcinek od strony Polanki Wielkiej) oraz remont odcinka drogi powiatowej biegnącej przez Grojec (ulica Główna) i Łazy (ulica Lanckorona).

 

Samorządowcy i mieszkańcy od wielu miesięcy oczekiwali na informacje na temat planowanych przez Starostwo Powiatowe inwestycji na terenie gminy Oświęcim. Dlatego relację ze spotkania radnych ze starostą Andrzejem Skrzypińskim zamieszczamy bez zbędnej zwłoki.

 

Tagi