Rocznica sowieckiej agresji

Związek Sowiecki zaatakował Polskę 17 września 1939 roku, łamiąc pakt o nieagresji. W 83. rocznicę tej napaści jej ofiary uczczono na placu Kościuszki w Oświęcimiu.

Kwiaty przy Pomniku Nieznanego Żołnierza złożyli samorządowcy, przedstawiciele instytucji kultury i środowisk kombatanckich. Władze gminy Oświęcim reprezentowali (na zdjęciu od lewej) radny Grzegorz Hatłas, zastępca wójta Halina Musiał, przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek i radny Jarosław Krząkała.

 

 

fot. Weronika Sporysz

 

17 września 1939 r. Stalin jako faktyczny sojusznik Hitlera wypełnił zobowiązania wynikające z tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow. Agresja Armii Czerwonej pozwoliła Rzeszy Niemieckiej na przyspieszenie podboju Polski. 17 września 1939 r. był i pozostanie symbolem zbrodniczej współpracy Hitlera i Stalina przeciw wolnym narodom Europy.

Tagi