Harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Oświęcim na zebrania wiejskie, które odbędą się w sołectwach naszej gminy

 

 

sołectwo

data

godzina

miejsce

Babice

15 września

16:45

 

Dom ludowy w Babicach

Broszkowice

16 września

16:45

 

Remiza OSP w Broszkowicach

Brzezinka

21 września

16:45

 

Remiza OSP w Brzezince

Dwory Drugie

23 września

17:00

 

Remiza OSP w Dworach Drugich

Grojec

11 wrzenia

10:45

 

Dom ludowy w Grojcu - Sołtysówka

Harmęże

13 września

17:00

 

Remiza OSP w Harmężach

Pławy

27 września

16:45

 

Dom ludowy w Pławach

Poręba Wielka

7 września

17:45

 

Dom ludowy w Porębie Wielkiej

Rajsko

5 września

17:30

 

Świetlica Wiejska w Rajsku (budynek OSP Rajsko)

Stawy Grojeckie

22 września

17:15

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu

Stawy Monowskie

20 września

17.45

Remiza OSP

Włosienica

8 września

16:45

 

Remiza OSP w Włosienicy

Zaborze

9 września

17:30

 

Szkoła Podstawowa w Zaborzu