Dotacja do wymiany ogrzewania - Poddziałanie 4.4.2

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uzyskania dotacji w nowym programie dofinansowania do wymiany ogrzewania na gazowe. Maksymalna kwota dotacji na jeden budynek może wynieść nawet 14 tys. złotych.

SPIS TREŚCI:

#1.Terminy

#2.Ocena energetyczna

#3.Wysokość dotacji

#4.Pozostałe warunki

#5.Lista rezerwowa

#6.Porównanie dotacji

#7.Więcej informacji

 

Program dotacji jest niezależny od obecnie trwającego projektu gminnego (do którego wnioski można było składać od 1 kwietnia). Nowy program realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Dlatego w dalszej części tekstu będziemy używali skróconej nazwy „4.4.2”. W projekcie 4.4.2 dotację można uzyskać wyłącznie na wymianę ogrzewania z paliwa stałego (węgiel, drewno) na ogrzewanie gazowe.

 

Terminy

 

Realizacja projektu potrwa do końca I kwartału 2023 roku. Oznacza to, że wymiana ogrzewania musi być zrealizowana jeszcze w tym roku lub w pierwszych trzech miesiącach roku przyszłego. Co ważne, inwestycja może zostać rozpoczęta dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy wnioskodawcą (właścicielem budynku), a gminą. Jako rozpoczęcie inwestycji trzeba rozumieć zakup nowego kotła gazowego, jego montaż oraz usunięcie starego kotła węglowego.

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Oświęcim (również elektronicznie, poprzez platformę e-puap). Druki wniosków są dostępne w pokoju numer 27 w Urzędzie Gminy oraz na dole tej strony.

 

Ocena energetyczna

 

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, ale nie tylko. Budynki dla których zostały złożone wnioski, zostaną poddane ocenie energetycznej. Na jej podstawie zostanie określone zapotrzebowanie budynku na ciepło oraz zalecana moc nowego urządzenia grzewczego.

 

Ten pierwszy parametr zadecyduje o możliwości zakwalifikowania budynku do dotacji. Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło nie przekroczy wartości 150 kWh/(m2 x rok), budynek będzie mógł zostać zakwalifikowany bez dodatkowych warunków. Jeżeli ta wartość będzie wyższa, w ocenie energetycznej zostaną określone zalecenia w zakresie ocieplenia. W takim wypadku, uzyskanie dotacji będzie możliwe jedynie w przypadku wykonania tych zaleceń.

 

Ocena energetyczna będzie wykonywana przez uprawnionego wykonawcę (firmy: BONUSTRIA Mateusz Wojtecki, NEXT Adrian Cymba, ASIG Igor Kwiatkowski). Jej wykonanie jest bezpłatne. Dopiero po zakwalifikowaniu budynku na podstawie oceny, zostanie podpisana umowa o dotację z gminą. Jak pisaliśmy wyżej, aby otrzymać dotację, nie można rozpocząć inwestycji przed podpisaniem takiej umowy.

 

Wysokość dotacji

 

Z punktu widzenia wnioskodawcy, drugim ważnym parametrem zawartym w ocenie energetycznej jest zalecana moc nowego urządzenia grzewczego. Od tego zależy wysokość dotacji.

Maksymalna całkowita kwota dotacji to 14 tys. złotych, z czego 6 tys. przeznaczone jest na modernizację instalacji, czyli na przykład na wymianę grzejników lub zakup wkładu kominowego. Pozostała kwota, czyli 8 tys. złotych  przeznaczone będzie na zakup i montaż nowego kotła. Dokładna wysokość dotacji będzie wyliczana według schematu:

 

  • 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy włącznie;
  • 500,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy włącznie;
  • 450,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy włącznie;
  • 400,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW.

 

Jeżeli zostanie zakupiony nowy piec o mocy większej niż zalecana, nie zwiększy to wysokości dotacji.

 

Pozostałe warunki

 

Podobnie jak w przypadku innych programów dotacji, warunkiem jej uzyskania jest usunięcie i zezłomowanie starego kotła.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna.

Budynek, którego dotyczy dotacja w programie 4.4.2, musi być budynkiem mieszkalnym, oddanym do użytkowania nie później niż 30 czerwca 2017 roku.

Warunki programu nie dopuszczają budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wypłata dotacji nastąpi dopiero po wykonaniu przez inwestora inwestycji.

Warunkiem wypłaty dotacji będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających zmianę ogrzewania, czyli między innymi opłaconych faktur.

 

Lista rezerwowa

 

Jak pisaliśmy we wstępie, w projekcie 4.4.2 przewidziano dotację do wymiany ogrzewania w 60 budynkach. Jeżeli zostanie złożonych więcej wniosków, zostanie z nich utworzona lista rezerwowa, według kolejności zgłoszeń. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście do dotacji, kolejne budynki z listy rezerwowej będą kierowane do oceny energetycznej.

 

 

Porównanie dotacji

 

Część osób planujących wymianę ogrzewania w budynkach leżących na terenie gminy, złożyła już wnioski do programu gminnego, w którym można uzyskać 4 tys. złotych dotacji. Dotacji 4.4.2 i programu gminnego nie można łączyć. Oznacza to, że można podpisać z gminą tylko jedną umowę o dotację. Jeżeli któryś z wnioskodawców chciałby jednak zrezygnować z dotacji gminnej, a uzyskać dotację z projektu 4.4.2, bez żadnych konsekwencji może się wycofać z programu gminnego. Proszę jednak pamiętać, że inwestycji (w żadnych z tych programów) nie można rozpocząć przed podpisaniem umowy z gminą. Wykonanie oceny energetycznej powinno potrwać około miesiąca, a dopiero po jej otrzymaniu inwestor dowie się czy uzyska dotację w programie 4.4.2.  Dotacji z projektu 4.4.2 nie można też łączyć z programem „Czyste Powietrze”. W poniższej tabeli przedstawiamy krótkie porównanie obu programów realizowanych przez gminę.

 

Program ze środków gminnych

Program 4.4.2

Wymiana ze starych urządzeń na paliwo stałe (bezklasowe, klasa 1, klasa 2) na:

Ogrzewanie gazowe

Pompę ciepła

Ogrzewanie na biomasę

Ogrzewanie elektryczne

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Wymiana ze starych urządzeń na paliwo stałe nie spełniających wymogów uchwały antysmogowej na ogrzewanie gazowe.

Kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń

Kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń i wyniku oceny energetycznej

Maksymalnie 4 tys. złotych dotacji, nie więcej niż 70% poniesionych kosztów

Maksymalnie 14 tys. złotych dotacji, w tym max. 8 tys. złotych na kocioł z montażem i 6 tys. złotych na np. modernizację instalacji.

Możliwość połączenia z dotacją z programu „Czyste Powietrze

Brak możliwości łączenia z innymi dotacjami ze środków publicznych

Dla wniosków złożonych w 2022 roku – realizacja w 2022 roku.

Dla wniosków złożonych w 2022 roku – realizacja w 2022 roku lub w pierwszym kwartale 2023 roku.

Obowiązek likwidacji starego źródła ciepła

Możliwość realizacji dopiero po podpisaniu umowy z gminą

 

Więcej informacji

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim – pokój nr 27, pod numerem telefonu 33/844-95-27 lub mailowo: powietrze@gminaoswiecim.pl

 

Regulamin projektu 4.4.2 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr XLIX/409/22 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 maja 2022 r. Z uchwałą zapoznać można się na stronie na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Gminy.

 

 

 

Tagi