Konkurs na plakat dotyczący ochrony powietrza – rozstrzygnięcie

Dziękujemy za wszystkie złożone prace. Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów.

Cele konkursu

 

Celem konkursu  było propagowanie postaw ekologicznych, zwłaszcza w zakresie ochrony powietrza, poszerzanie wiedzy na temat ekologii, ochrony środowiska, szerzenie koncepcji ekologicznego sposobu życia, a także podkreślenie wpływu podjętych działań na środowisko.

 

Prace konkursowe

 

Konkurs kierowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Złożono 39 prac, zróżnicowanych zarówno podejściem do tematyki, jak metodami wykonania. Artyści pokazali zarówno swój talent, jak i znaczną świadomość w temacie ochrony powietrza. Komisja konkursowa pod uwagę brała zgodność prac z tematyką, trafność przedstawienia, wartość edukacyjną, kreatywność oraz jakość i estetykę wykonania.

 

Wyboru nagrodzonych prac dokonały: pani Halina Musiał – zastępczyni Wójta Gminy Oświęcim, pani Jadwiga Szczerbowska – dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, pani Agata Michalska -dyrektor Centrum Usług Wspólnych oraz pani Barbara Gasidło – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznego z siedzibą w Grojcu.

 

Zwycięzcy

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Gratulujemy pomysłowości i posiadanej wiedzy na temat ochrony środowiska. Niestety komisja konkursowa mogła wybrać tylko 3 zwycięskie i 7 wyróżnionych prac. Nie umniejsza to jednak talentowi pozostałych uczestników!

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Justyna Szymańska – Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej

II miejsce: Amelia Piekarczyk – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku

III miejsce: Maja Mazur – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku

wyróżnienia:

Ewa Jarosz – Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu

Gabriela Białucha – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu

Julia Waligóra – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku

Igor Rozmus – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku

Amelia Klimczyk – Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach

Karolina Kuś – Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej

Filip Molenda – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu

 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zwycięskich prac!

 

Konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE 14 IPE PL 021 / LIFE-IP MALOPOLSKA dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Tagi

GALERIA