Grypa ptaków wciąż groźna

28 grudnia 2021 r. potwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 w dwóch gospodarstwach utrzymujących drób nieśny w miejscowości Bestwinka na terenie powiatu bielskiego – informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu.

W obu przypadkach są to fermy komercyjne w których utrzymywano kury nioski. W gospodarstwach tych wdrożono wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania grypy ptaków, w tym m . in.: zabicie drobiu i unieszkodliwienie w zakładzie utylizacyjnym.

 

W związku z powyższym na części terenu powiatu oświęcimskiego będzie konieczne ustalenie obszaru zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków - to obszar od 3 do 10 km wokół ogniska choroby.

 

 

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:


- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- wskazane jest przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.


Przypominany też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary
administracyjne.

 

Tagi