Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku

Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w 2022 r. wykonywać nadal będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Bema 12 A, 32 – 602 Oświęcim, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Na terenie sołectw: Broszkowice, Babice, Brzezinka, Harmęże, Pławy, Rajsko, Stawy Grojeckie (ulice: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko) usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie świadczona przez firmę ZUK Sp. z o. o., ul. Bema 12 A, 32 – 600 Oświęcim.

 

Harmonogram dla budynków JEDNORODZINNYCH:

 

Harmonogram dla budynków WIELORODZINNYCH:

 

Więcej informacji:

Numer telefonu kontaktowego ZUK Sp. z o.o.: 33/842 30 97 lub 33/476 80 42

 


 

Sołectwa: Dwory Drugie, Grojec (bez ulic: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko), Poręba Wielka, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze będzie obsługiwała firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica.

 

Harmonogram dla budynków JEDNORODZINNYCH:

 

Harmonogram dla budynków WIELORODZINNYCH:

 

 

 

Numer telefonu kontaktowego P.U.H. „EKO – KOMBID”: 33/844 54 20 lub 33/844 00 14

 

 

Harmonogramy odbioru odpadów są także dostępne na stronach internetowych firm:

http://zuk.oswiecim.pl

https://www.eko-kombid.pl