Wały w Broszkowicach, Pławach i w Brzezince

Wody Polskie zakończyły inwestycje na Węźle Oświęcimskim. Kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej obejmuje zmodernizowane wały i nową pompownię. W razie powodzi mieszkańcy będą bezpieczniejsi.

Na terenie naszej gminy wykonane zostały dwa zadania inwestycyjne. Rozbudowa prawostronnych obwałowań Wisły oraz obwałowań potoku Pławianka, a także budowa pompowni wraz z wałem zamykającym pozwoliła na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Brzezinki i Pław. Natomiast w Broszkowicach podwyższone i zmodernizowane zostały prawy wał Wisły oraz lewy wał Soły.

 

Z okazji zakończenia inwestycji na Węźle Oświęcimskim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zorganizowało 15 listopada konferencję na przejeździe wałowym w Broszkowicach. Wzięli w niej udział m.in. prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca, senator RP Andrzej Pająk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita i dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora. Wśród samorządowców byli sołtys Broszkowic Anna Sporysz, radna z tej wsi Emilia Turza, sołtys Brzezinki (zarazem radny) Andrzej Ryszka i wójt Mirosław Smolarek.

 

– Wieloletnie starania poprzednich wójtów, poprzednich i obecnych radnych i sołtysów doprowadziły do szczęśliwego finału – powiedział szef naszego samorządu. – Bardzo dziękuję Pani dyrektor Sikorze, która zawsze ma nas na względzie i dba o ten region. A Panu, Panie wojewodo, gratuluję tego, że jest kolejne miejsce, w którym ludzie mogą czuć się bezpiecznie. Dziękuję, Panie prezesie, za podjęcie tej decyzji, dzięki której mieszkańcy gminy Oświęcim, mieszkańcy Pław, Brzezinki, Babic i Broszkowic, mogą czuć się bezpiecznie i spać spokojnie.

 

Wojewoda Łukasz Kmita zaczął od wyrazów wdzięczności dla premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów Marka Gróbarczyka i Andrzeja Adamczyka. Następnie stwierdził:

– Dziękuję również samorządowcom, bo często w sytuacjach trudnych to także samorządowcy biorą na siebie ciężar odpowiedzialności za to, aby przygotować różnego rodzaju akcje pomocowe wspólnie z nami, z administracją rządową. Razem wszyscy pokazujemy, że jesteśmy silniejsi.

 

Głos zabrała także dyrektor Małgorzata Sikora:

– To jest zadanie bardzo ważne dla nas wszystkich, dla mnie jako mieszkanki gminy Oświęcim, dla całego powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego. Poprawa bezpieczeństwa, dzięki której szanowni koledzy komendanci [zwróciła się do obecnych na konferencji strażaków] będą mogli swoje siły i środki kierować w inne niebezpieczne miejsca. A powódź czy wezbranie będzie przebiegało tak, aby ich działania i siły nie musiały być tutaj angażowane.

 

Trwające dwa i pół roku roboty na terenie powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego kosztowały prawie 70 mln zł. Ich celem jest ochrona przeciwpowodziowa blisko 12 tys. mieszkańców i ich mienia, a także terenów przemysłowych i rolniczych. Położone tu są również obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, których część jest objęta ochroną w ramach programu Natura 2000. Inwestycja zwiększa również bezpieczeństwo powodziowe w rejonie byłego obozu Auschwitz-Birkenau stanowiącego dziedzictwo kulturowe o uniwersalnym znaczeniu.

 

 

Podwyższony wał Wisły w Brzezince (od ulicy Leśnej):

 

Wybudowana w Pławach pompownia jest elementem kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej:

 

Zmodernizowany wał Soły w Broszkowicach:

Tagi

GALERIA