Obowiązkowa deratyzacja

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji od 10 października do 10 listopada 2021 r.

Wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani przeprowadzić deratyzację w terminie od 10 października do 10 listopada 2021 r.

 

Deratyzacji podlegają:
1. Obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności,
2. Obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze,
3. Obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów, altany na pojemniki do gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe,
4. Korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, przyłączenia wodociągowe.


Czynności deratyzacyjne należy przeprowadzać w sposób następujący:
1. W miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności należy wyłożyć trutkę, uzupełniając ją w czasie trwania akcji,
2. Miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją „UWAGA TRUCIZNA!”
3. Miejsca wyłożenia trutek powinny być stale nadzorowane,
4. Po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zebrać, natomiast w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni trutkę należy wykładać aż do momentu kiedy przestanie być zjadana przez gryzonie.


Pełna treść Obwieszczenia w sprawie obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji (pdf).

Tagi