Spotkanie dla osób zainteresowanych dofinansowaniem z programu „Czyste powietrze”

Zapraszamy mieszkańców gminy Oświęcim na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze”.

Na spotkaniu przedstawione zostaną ogólne założenia programu oraz warunki, których spełnienie jest niezbędne do ubiegania się i otrzymania dotacji na działania termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych, a także zakres wsparcia w tym procesie punktu obsługi programu „Czyste powietrze” funkcjonującego w Urzędzie Gminy Oświęcim.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 września 2021 roku o godzinie 12.00 w budynku Domu Ludowego w Grojcu, ul. Główna 1.

 

Organizatorem jest Urząd Gminy Oświęcim, który prowadzi Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze, ul. Zamkowa 12, I piętro, pok. 26, numer telefonu 33 844 95 76.

 

Więcej informacji na temat programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl, www.wfos.krakow.pl oraz stronie Urzędu Gminy w zakładce poświęconej gminnemu punktowi informacyjnemu.

 

Zapraszamy.

 

Tagi