Konkurs literacki „Eko-bajka”

Masz lekkie pióro i napisanie bajki nie stanowi dla ciebie najmniejszego problemu? Interesujesz się ochroną powietrza i klimatu? Należysz do osób urodzonych w latach 2003-2007? Jeżeli twoja odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi „tak”, zapraszamy do udziału w konkursie!

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie utworu w dowolnej formie literackiej (epika, liryka, dramat), mającego cechy bajki z morałem. Bajka może być skierowana do dowolnej grupy wiekowej i powinna poruszać tematy ochrony powietrza i klimatu. Tekst powinien nawiązywać do hasła przewodniego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, czyli „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. Treść bajki powinna nawiązywać do działań, które można podjąć w swoim lokalnym otoczeniu.

 

Przewidziane nagrody to sprzęt sportowo-turystyczny, m.in. zestaw do badmintona z siatką, kask rowerowy czy plecak miejsko-treningowy. Jednocześnie pierwsze 20 osób, które zgłosi się do konkursu otrzyma nagrodę gwarantowaną – saszetkę „nerka”.

 

 

Prace konkursowe należy składać od 16 września do północy 15 października 2021 r. poprzez złożenie wydrukowanej i podpisanej pracy w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Eko-bajka” oraz przesłanie pracy w formie edytowalnej na adres e-mail: powietrze@gminaoswiecim.pl. Wraz z pracą konkursową należy przesłać skan oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu (do pobrania na dole strony). Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w pokoju 27 w Urzędzie Gminy Oświęcim, telefonicznie pod numerem telefonu 33/844-95-27 lub mailowo – powietrze@gminaoswiecim.pl. Z regulaminem konkursu można zapoznać się na dole strony.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tagi