Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy

Od 1 września 2021 r. do 22 września 2021r zostaną ponownie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy. Uwagi do projektów planów można składać w terminie do dnia 8 października 2021 r.

 

 

Dnia 24 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Oświęcim poprzez ogłoszenia w Gazecie Krakowskiej oraz obwieszczenia zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim upublicznił informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Harmęże i Pławy.

 

Wyłożenia odbywać się będą od dnia 1 do 22 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim (pok. 26) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim. Z projektami planów będzie można się również zapoznać, odpowiednio u sołtysów sołectw Harmęże i Pławy.

 

Dyskusja publiczna odbędzie się osobno dla każdego z sołectw. Ze względu na pandemię wywołaną wirusem COVID-19 udział osobisty w dyskusjach publicznych będziem możliwy po uprzedniej rejestracji, telefonicznie pod nr 33 844 95 26/46/56 lub mailowo na adres: gmina@gminaoswiecim.pl.

Dyskusje publiczne odbędą się:

 

  • Dla sołectwa Harmęże, w dniu 8 września 2021 r. o godz. 11.00 w sali Strażnicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Harmężach, ul. Borowskiego 32.

 

  • Dla sołectwa Pławy, w dniu 10 września 2021 r. o godz. 11.00 w Domu Ludowym w Pławach, ul. Pławianka 3.

 

 

Uwagi do projektów planów można składać w terminie do dnia 8 października 2021 r.

 

 

Z dokumentacją można zapoznać na stronie BIP Gminy Oświęcim:

https://bip.malopolska.pl/ugoswiecim,m,309357,2018-2023.html