Harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Oświęcim na zebrania wiejskie, które odbędą się w sołectwach naszej gminy

 

 

sołectwo

data

godzina

miejsce

Babice

16 września

16:45

 

Dom ludowy w Babicach

Broszkowice

14 września

16:45

 

Remiza OSP w Broszkowicach

Brzezinka

21 września

16:45

 

Remiza OSP w Brzezince

Dwory Drugie

3 września

17:00

 

Remiza OSP w Dworach Drugich

Grojec

12 wrzenia

11:15

 

Dom ludowy w Grojcu - Sołtysówka

Harmęże

7 września

17:15

 

Remiza OSP w Harmężach

Pławy

17 września

17:00

 

Dom ludowy w Pławach

Poręba Wielka

8 września

17:45

 

Dom ludowy w Porębie Wielkiej

Rajsko

10 września

17:30

 

Świetlica Wiejska w Rajsku (budynek OSP Rajsko)

Stawy Grojeckie

13 września

17:15

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu

Stawy Monowskie

20 września

17.45

Remiza OSP

Włosienica

9 września

16:45

 

Remiza OSP w Włosienicy

Zaborze

15 września

17:30

 

Szkoła Podstawowa w Zaborzu