Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości

Od 1 lipca br. wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do wskazania w jakie źródło ciepła wyposażony został ich budynek. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Uzyskane dane posłużą lepszemu działaniu w walce ze smogiem, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym.

 

Deklarację można złożyć od 1 lipca 2021 r. w formie elektronicznej poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy (druki dostępne są do pobrania na dole strony). W przypadku budynków już istniejących należy tego dokonać w terminie do końca czerwca 2022 r. Dane dotyczące nowopowstałych obiektów należy uzupełnić w ciągu 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

 

W deklaracji należy wymienić wszystkie źródła ciepła użytkowane w budynku – dotyczy to zarówno kotłów centralnego ogrzewania, jak i kominków czy pieców kaflowych. Ewidencja obejmuje urządzenia na wszystkie rodzaje paliwa – zgłosić musimy zarówno piec węglowy, jak i pompę ciepła.

 

W przypadku budynków, których właścicielem jest więcej niż jedna osoba, wystarczy, że deklarację złoży jeden ze współwłaścicieli. Nie spełnienie obowiązku złożenia deklaracji, może skutkować mandatem w wysokości 500 zł lub nawet grzywną 5000 zł. 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 33/844-95-27 lub mailowo: powietrze@gminaoswiecim.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną.

 

 

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tagi

GALERIA