Ogłoszenie Wójta Gminy Oświęcim

Wójt Gminy Oświęcim informuje, że przystąpiono do I etapu akcji zwalczania larw komarów we wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim.

 

Kolejny etap, wstępnie został wyznaczony na przełom lipca i sierpnia 2021 r. ,
w zależności od sprzyjających warunków pogodowych. Opryskami objęte będą rozlewiska i rowy melioracyjne.

 

/-/ Wójt Gminy Oświęcim

Mirosław Smolarek