Święto Narodowe Trzeciego Maja

Uroczystości w 230. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji miały miejsce w Oświęcimiu, Rajsku i Włosienicy.

Przed południem samorządowcy złożyli kwiaty na płycie Pomnika Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu. Gminne władze reprezentowali wójt Mirosław Smolarek, przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek, zastępca wójta Halina Musiał oraz radni: Jacek Mydlarz, Maciej Majerski i Adam Gonszcz. Przedstawicielami sołtysów gminy Oświęcim byli Anna Sporysz z Broszkowic, Gabriela Buchała z Babic i Krzysztof Harmata z Pław. W ceremonii w Rajsku, przy Pomniku Nike wzięli udział również członkowie Rady Sołeckiej.

 

Dopełnieniem obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja była uroczystość we Włosienicy. Po mszy w kościele św. Michała Archanioła godną oprawę zapewniły poczty sztandarowe straży pożarnych – miejscowej jednostki oraz OSP Stawy Monowskie i OSP Dwory Drugie. Ceremonię rozpoczął wspólnie odśpiewany "Mazurek Dąbrowskiego".

 

Kwiaty przed postumentem "Orzeł Niepodległości" złożyli delegaci gminnych władz i sołectw, sołtys Włosienicy Władysław Zaliński, ksiądz proboszcz Rafał Jończy, przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów "Wspólnota Razem", szkoły, przedszkola, Uniwersytetu Każdego Wieku, Ludowego Klubu Sportowego "Sygnał", Koła Gospodyń Wiejskich oraz strażacy, którzy byli współorganizatorami uroczystości.

 

Przed 2020 rokiem rodzice i dziadkowie oglądali 3 maja występy dzieci i młodzieży, a świętowanie przeradzało się w majówkowe festyny. Na gminne uroczystości organizowane w Rajsku czy Włosienicy chętnie przychodzili mieszkańcy. W tym roku – podobnie jak w zeszłym – obchody Święta Konstytucji miały skromny charakter. Z powodu epidemii koronawirusa i reżimu sanitarnego ograniczyły się do upamiętnienia bohaterów historii.

Tagi

GALERIA