Kolejne komputery dla uczniów

Do szkół trafiło kolejnych 5 laptopów. Będą mogli z nich korzystać najbardziej potrzebujący uczniowie. Komputery będą pomagały podczas lekcji prowadzonych w szkolnych klasach. Jeśli zajdzie taka konieczność, sprzęt będzie używany do zdalnej nauki.

Gmina Oświęcim kupiła kolejny sprzet komputerowy za pieniądze uzyskane w projekcie "Zdalna Szkoła +”, realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które pozostały po zakupie I tury laptopów we wrześniu.

5 laptopów kosztowało 12,5 tys. zł.  Do zakupu w/w gmina dołożyła własne środki w wysokości 2.272,65 złotych brutto.

 

 

 

GALERIA