Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r. na terenie Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim.

Pełna treść obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest zamieszczona w załączonym pliku:

 

Ocena obszarowa jakości wody.pdf

Tagi