Zasady obsługi klientów u urzędzie gminy Oświęcim

Od 9 grudnia wracamy do sprawdzonego w lecie sposobu obsługi klientów. W urzędzie będą się znajdowały dwa stanowiska obsługi: pierwsze na parterze w sąsiedztwie dziennika podawczego; drugie na poziomie IV urzędu, na który zaprosi klienta pracownik w przypadku sprawy wymagającej więcej czasu na jej załatwienie. Na parterze znajdzie się także skrzynka podawcza na składanie dokumentów.

 

Od 9 grudnia obowiązywać będzie następujący sposób obsługi w urzędzie:

 

Klienci będą wchodzić do budynku urzędu (do korytarza przed dziennikiem podawczym), by więcej osób mogło oczekiwać na swoją kolej wewnątrz budynku. Zmiana jest spowodowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w związku z nadchodzącą zimą i panującymi warunkami atmosferycznymi.

 

Mieszkańcy będą obsługiwani na dwóch stanowiskach. Pierwsze stanowisko – na parterze w sąsiedztwie dziennika podawczego – przeznaczone będzie do załatwiania spraw krótkich. Znajdzie się tam również skrzynka podawcza na dokumenty składane do urzędu. Jeśli sprawa będzie wymagała więcej czasu – urzędnik zaprosi klienta do przemieszczenia się windą na poziom IV, gdzie w bezpiecznych warunkach formalności będą mogły zostać dopełnione. Winda będzie obsługiwana tylko przez pracowników urzędu i będzie kursowała tylko pomiędzy wejściem a poziomem IV.

 

UWAGA! Niezmiennie, ze względu na obowiązują sytuację epidemiczną w kraju, zalecamy wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny wizyty z urzędnikiem wydziału zajmującym się daną sprawą. Pozwoli to na efektywne załatwienie Państwa spraw, oszczędność czasu oraz zachowanie zasad dystansu społecznego.

 

Obsługa interesantów będzie nadal prowadzona z zachowaniem wszelkich obowiązujących rygorów sanitarnych. Mieszkańcy są zobligowani do zakrywania nosa i ust na terenie urzędu oraz zachowania dystansu społecznego. Zasady obsługi będą dostosowywane do ewentualnych zmian sytuacji epidemicznej. Pracownik ma prawo odmówić obsługi klienta nie stosującego się do obwiązujących rygorów sanitarnych.

 

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów urzędu:

 

 •     ewidencja ludności, nr tel. 33 8449555 / 15
 •     dowody osobiste, nr tel. 33 8449555 / 15
 •     działalność gospodarcza, nr tel. 33 8449568
 •     gospodarka odpadami komunalnymi, wycinka drzew nr tel. 33 8449522 / 52
 •     ochrona środowiska, ekodoradca nr tel. 33 8449567 / 27
 •     zagospodarowanie przestrzenne, nr tel. 33 8449526/46
 •     drogi i oświetlenie ulic, zamówienia publiczne, nr tel. 33 8449521
 •     gospodarka komunalna, komunikacja publiczna, nr tel. 33 8449511
 •     podatki, nr tel. 33 8449514
 •     sekretariat Wójta, nr tel. 33 844 9532
 •     rozwiązywanie problemów alkoholowych, nr tel. 33 8449530

 

Jednocześnie przypominamy, że zalecane jest załatwianie spraw urzędowych poprzez jedną z poniżej wskazanych form kontaktu:

 

 •     przez platformę: e-puap
 •     poprzez kontakt e-mailowy: gmina@gminaoswiecim.pl (dot. wyłącznie spraw nie wymagających złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub złożenia podpisu za pośrednictwem Profilu Zaufanego)
 •     pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim.