System Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim

Zapraszamy do wypełnienia wniosku i wyrażenia zgody na dopisanie do bazy odbiorców Systemu Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim, prowadzonego przez Urząd Gminy Oświęcim. Wiadomości będą wysłane w formie SMS, E-MAIL, e-PUAP do wszystkich zarejestrowanych w systemie osób.

Dzięki temu każdy mieszkaniec gminy będzie poinformowany m.in. o:

- zbliżających się terminach i ewentualnych zaległościach w opłatach;

- wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach z mieszkańcami, konsultacjach społecznych itp.;

- przewidywanych utrudnieniach komunikacyjnych czy zagrożeniach pogodowych;

- prowadzonych i planowanych inwestycjach, remontach, przetargach itp.;

- dostępnych dla mieszkańców dotacjach, dofinansowaniach, szkoleniach.

 

Zainteresowani mogą złożyć WYPEŁNIONY I PODPISANY wniosek (do pobrania na dole strony):

  • w postaci papierowej bezpośrednio w Urzędzie Gminy Oświęcim - wrzucając do skrzynki podawczej przy wejściu do UG, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim.

lub

  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą - e-PUAP Urzędu Gminy Oświęcim
    adres skrytki:/p361lsea7j/skrytka. Złożony wniosek w wersji elektronicznej musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

 

Usługa powiadomień SMS świadczona jest wyłącznie na numery operatorów krajowych.