Nowe ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Oświęcim

Między 4 listopada a 4 grudnia załatwienie sprawy bezpośrednio w urzędzie będzie możliwe tylko po uprzednich ustaleniach telefonicznych.

Oświęcim, 3 listopada 2020 roku

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM

W SPRAWIE OGRANICZEŃ W PRACY URZĘDU GMINY OŚWIĘCIM

 

Informuję, że na podstawie § 24a ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871 i 1917, 1931) w związku z art. 3 ust. 3-8 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)

 

od dnia 4 listopada 2020 roku do dnia 4 grudnia 2020 roku,

 

części pracowników Urzędu Gminy Oświęcim polecono wykonywanie pracy zdalnej. Oznacza to, że liczba pracowników w Urzędzie będzie ograniczona do minimum.
W przypadku konieczności załatwienia sprawy pilnej wymagającej kontaktu osobistego w budynku Urzędu Gminy, pracownicy będą przyjmować wyłącznie te osoby, które wcześniej umówiły się telefonicznie na wizytę, pod następującymi numerami telefonów:

 • ewidencja ludności, nr tel. 33 8449555 / 15
 • dowody osobiste, nr tel. 33 8449555 / 15
 • działalność gospodarcza, nr tel. 33 8449568
 • gospodarka odpadami komunalnymi, wycinka drzew nr tel. 33 8449522 / 52
 • ochrona środowiska, ekodoradca nr tel. 33 8449567 / 27
 • zagospodarowanie przestrzenne, nr tel. 33 8449526/46
 • drogi i oświetlenie ulic, zamówienia publiczne, nr tel. 33 8449521
 • gospodarka komunalna, komunikacja publiczna, nr tel. 33 8449511
 • podatki, nr tel. 33 8449514
 • sekretariat Wójta, nr tel. 33 844 9532
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych, nr tel. 33 8449530

Jednocześnie zaleca się załatwienie spraw urzędowych poprzez jedną z poniżej wskazanych form kontaktu:

 • przez platformę: e-puap
 • poprzez kontakt e-mailowy: gmina@gminaoswiecim.pl (dot. wyłącznie spraw nie wymagających złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub złożenia podpisu za pośrednictwem Profilu Zaufanego)
 • pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim

Wszelkie dokumenty można składać do skrzynki podawczej przy wejściu do Urzędu.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej i wprowadzonych regulacji prawnych zasady pracy Urzędu mogą ulec zmianie.

 

Mirosław Smolarek

Wójt Gminy Oświęcim

Tagi