Organizacja obsługi klientów w urzędzie gminy Oświęcim

Przypominamy obowiązujące zasady obsługi klientów w związku z trwającym na obszarze Polski zagrożeniem COVID-19.

W związku z trwającym na obszarze Polski zagrożeniem COVID-19, na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758 z późn. zm.) w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników, w urzędzie gminy Oświęcim nadal obowiązuje następujący sposób obsługi klientów:

 

Klienci są obsługiwani na dwóch stanowiskach. Pierwsze stanowisko – na parterze w  sąsiedztwie dziennika podawczego – przeznaczone jest do załatwiania krótkich spraw, składania dokumentów itp. Jeśli sprawa będzie wymaga więcej czasu – urzędnik zaprosi klienta na poziom IV, gdzie w bezpiecznych warunkach formalności będą mogły zostać dopełnione. Winda jest obsługiwana tylko przez pracowników urzędu i będzie kursowała tylko pomiędzy wejściem a poziomem IV.

 

Obsługa interesantów niezmiennie jest prowadzona z zachowaniem wszelkich obowiązujących rygorów sanitarnych. Mieszkańcy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust na terenie urzędu oraz częstej dezyfekcji rąk. Zasady obsługi będą dostosowywane do ewentualnych dalszych zmian sytuacji epidemicznej.