Przedsiębiorco! Zostań partnerem gminnej Karty Seniora

Karta Seniora Gminy Oświęcim jest wydawana osobom po 60. Roku życia zameldowanym na terenie naszej gminy. Z powodzeniem działa od 2019 roku.

Gmina Oświęcim rozbudowuje ofertę zniżek i promocji, które oferuje Karta Seniora. Zapraszamy przedsiębiorców z najbliższej okolicy, aby włączyli się rozwój polityki senioralnej prowadzonej przez gminę Oświęcim, jako Partnerzy Karty Seniora Gminy Oświęcim.

 

Zaoferowane przez Państwa zniżki i ulgi dla seniorów zwiększą z pewnością zainteresowanie mieszkańców gminy Waszą ofertą, a seniorom ułatwią do niej dostęp. Uczestnictwo we wspieraniu osób starszych może stać się cennym elementem wizerunku Państwa firmy w kontekście zachodzących zmian demograficznych, a zwłaszcza starzenia się społeczeństwa.

 

Partnerem Karty Seniora Gminy Oświęcim może zostać każdy podmiot, który przygotuje specjalną ofertę dla Seniorów.

 

Zgłaszając się do Programu, Partner proponuje ulgi i uprawnienia na usługi, produkty oraz inne zniżki.

 

Jak przystąpić do Programu?

Partner przystępując do Programu wypełnia jedynie wniosek, który należy złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Oświęcim (ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim) lub mailowo na adres gmina@gminaoswiecim.pl. Na podstawie wniosku zostanie przygotowane porozumienie partnerskie z gminą, określające szczegóły współpracy.

 

 

Dlaczego warto przystąpić do Programu?

Udział w Programie to także dodatkowa promocja Państwa działalności w postaci:

  • umieszczenia logo firmy na stronie internetowej Gminy Oświęcim – www.gminaoswiecim.pl w zakładce Seniorzy, pod nazwą Partnerzy Karty Seniora oraz w mediach społecznościowych gminy,
  • informację o wsparciu w gazecie lokalnej Oświęcimska Gmina,
  • bezpłatnej promocji poprzez uwzględnienie logo firmy w działaniach informacyjnych na temat Karty Seniora Gminy Oświęcim.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Więcej informacji:

Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim

Wydział Organizacyjno-Społeczny, tel. 33 844 95 43, mail: promocja@gminaoswiecim.pl