Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów

8 września w Grojcu miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady Seniorów – organu opiniodawczego i konsultacyjnego względem Rady Gminy. Radni-seniorzy mają bogate doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej. Wywodzą się z różnych środowisk i miejscowości.

Zgodnie ze statutem Rady Seniorów jej pierwsze posiedzenie otworzył wójt Gminy Oświęcim.


– Rada Seniorów jest nam bardzo potrzebna, żeby opiniować projekty, które chcemy realizować – powiedział  Mirosław Smolarek – ale także inicjować pomysły czy formułować oczekiwania, jakie Państwo macie w wobec gminy. To nie znaczy, że Państwo będziecie pracować tylko w swoim obszarze. Wiem, że jesteście bardzo zaangażowani w życie społeczne różnych środowisk. Widząc Wasze twarze, domyślam się, że wasze aktywne uczestnictwo będzie dotyczyło nie tylko seniorów, ale w ogóle życia całej gminy.


Wanda Baran, Agata Dybczak, Wanda Heród, Halina Kobosko, Krystyna Korczyk, Halina Stachura, Józef Bryniarski, Albin Kojm i Stanisław Pędziwiatr odebrali z rąk wójta Mirosława Smolarka, przewodniczącej Rady Gminy Bernardyny Bryzek i zastępcy wójta Haliny Musiał zaświadczenia o wyborze.


Przewodniczącą Rady Seniorów została wybrana Agata Dybczak, która doświadczenie zdobywała pełniąc funkcję sołtysa Brzezinki w latach 2003-2011, a także radnej Gminy Oświęcim w latach 2006-14. W swojej drugiej kadencji (2010-2014) Agata Dybczak była również przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Na zastępcę przewodniczącej Rada wybrała Stanisława Pędziwiatra.
 

Rada Seniorów została powołana w celu zapewnienia starszym mieszkańcom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności. Będzie ona mieć charakter doradczy i inicjatywny, pełniąc funkcje organu opiniodawczego i konsultacyjnego względem Rady Gminy Oświęcim.

Tagi

GALERIA